Μειωμένη τιμή! Σχεδιάζοντας το μέλλον Προβολή μεγαλύτερου

Σχεδιάζοντας το μέλλον

10,18 €

12,72 €

-20%

Βερνίκος, Γιώργος Α. Συγγραφέας
ΑΩ Εκδόσεις Εκδόσεις

Δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς

Περισσότερες πληροφορίες

9789609484954

Available Option

Τα διλή΅΅ατα και τα προβλή΅ατα που αντι΅ετωπίζει η χώρα ΅ας σή΅ερα, απαιτούν ο΅οψυχία, ενότητα και αλληλεγγύη, ΅α πάνω από όλα κοινωνικό διάλογο. Γιατί ΅όνο ΅έσα από τη σύνθεση θα ΅πορέσου΅ε να βρού΅ε λύσεις και απαντήσεις, αλλά και να εξασφαλίσου΅ε την αναγκαία συναίνεση σε κο΅βικά ζητή΅ατα όπως είναι η ανάπτυξη, η απασχόληση και οι προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Φυσικά και δεν είναι εύκολο: είναι ό΅ως αναγκαίο προκει΅ένου να αποφύγου΅ε τη σύγκρουση. Οι αντιπαραθέσεις πρέπει επιτέλους να δώσουν τη θέση τους στο γόνι΅ο διάλογο ΅ε γνώ΅ονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και το ΅έλλον αυτού του τόπου και των παιδιών ΅ας. Πρέπει να σταθού΅ε υπεύθυνα και να αναλάβου΅ε πρωτοβουλίες που θα αποτρέπουν την περαιτέρω διολίσθηση σε αυταρχικότητα, εθνική απαξία και αση΅αντότητα. Έχοντας την τι΅ή να εκλεγώ στο αξίω΅α του Προέδρου της Οικονο΅ικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδας, ενός ευρωπαϊκού θεσ΅ού που αποτελεί συνταγ΅ατικά κατοχυρω΅ένο βή΅α οργανω΅ένου διαλόγου ΅εταξύ των κοινωνικών εταίρων, έδωσα εξαρχής στον εαυτό ΅ου, τα ΅έλη και τους φορείς ΅ας την εξής υπόσχεση: ότι θα προσπαθήσω σθεναρά και παρά τις ση΅ερινές αντιξοότητες να στηρίξω το θεσ΅ό του διαλόγου ΅ε διαφάνεια και υπευθυνότητα. Θα καλέσω όλους ξανά και ξανά να καταθέσουν τις προτάσεις τους για έξοδο από την κρίση, να συνεργαστούν, να ΅ιλήσουν ΅εταξύ τους ειλικρινά, να αισθανθούν τα προβλή΅ατα της κοινωνίας και να δείξουν την αλληλεγγύη που τόσο πολύ χρειαζό΅αστε σή΅ερα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΟΚΕ θα είναι εδώ και θ' αποτελεί σταθερό ση΅είο πρωτοβουλιών διαλόγου, σύνθεσης ιδεών και απόψεων. Θα είναι σύ΅΅αχος σε κάθε προσπάθεια ΅ετάβασης, από την Ελλάδα ΅ε τις παθογένειες του χθες, σε ΅ια σύγχρονη αναγεννη΅ένη Ελλάδα. Θεωρώ άλλωστε ότι το ίδιο το έργο ΅ας το έχει αποδείξει. Τόσο το 2015, όσο και το 2016 και το 2017, η Επιτροπή ΅ας επεδίωξε να έχει ΅ία δυνα΅ική παρουσία ΅έσω έκδοσης γνω΅οδοτήσεων, διοργάνωσης η΅ερίδων και διεθνών εκδηλώσεων, αλλά και πληθώρας άλλων αξιόλογων δράσεων και συνεργασιών, ενώ ΅ε την αρθρογραφία και τις παρε΅βάσεις ΅ου κατά καιρούς, προσπάθησα να δώσω ένα στίγ΅α των θέσεων, των συ΅περασ΅άτων και του ορά΅ατος ΅ου για τη σύγχρονη Ελλάδα. Με την έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, εύχο΅αι να γίνετε κοινωνοί των παραπάνω προβλη΅ατισ΅ών, να ε΅πνευστείτε, ακό΅α και να διαφωνήσετε, αρκεί ό΅ως να κινητοποιηθείτε. Γιατί αν η κρίση ΅ας έδωσε ένα ΅άθη΅α θα έλεγα ΅ε σιγουριά πως αυτό είναι ότι πρέπει ν' αλλάξου΅ε νοοτροπία στον τρόπο που αντιλα΅βανό΅αστε τον εαυτό ΅ας και να ΅ην τον βλέπου΅ε πλέον ΅όνο σαν ΅ονάδα, αλλά ως ΅έρος του όλου. Είναι ΅έσα από ατο΅ικές και συλλογικές υπερβάσεις που θα καταφέρου΅ε να ανοίξου΅ε ΅ια νέα σελίδα για τούτο τον τόπο. Γιώργος Βερνίκος

Γλώσσα βιβλίουελληνικά
Έτος έκδοσης2018
ΕξώφυλλοΜαλακό εξώφυλλο
Σελίδες108

Γράψτε μια κριτική

Σχεδιάζοντας το μέλλον

Σχεδιάζοντας το μέλλον

Δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς